Commentary: Run on guns makes no sense

November 13, 2008 03:41 PM