Sen. Ted Cruz, R-Texas, Aug. 8, 2014 photo. (AP Photo/Tony Gutierrez)
Sen. Ted Cruz, R-Texas, Aug. 8, 2014 photo. (AP Photo/Tony Gutierrez) AP
Sen. Ted Cruz, R-Texas, Aug. 8, 2014 photo. (AP Photo/Tony Gutierrez) AP

Cruz Gets Booed; Walks Out

September 11, 2014 04:22 PM