Zhang Huimin, 8, left, eats breakfast with her father, Zhang Jianmin, in the southern city of Lingao, China, after finishing her pre-dawn run.
Zhang Huimin, 8, left, eats breakfast with her father, Zhang Jianmin, in the southern city of Lingao, China, after finishing her pre-dawn run. Evan Osnos/Chicago Tribune
Zhang Huimin, 8, left, eats breakfast with her father, Zhang Jianmin, in the southern city of Lingao, China, after finishing her pre-dawn run. Evan Osnos/Chicago Tribune