Downtown Miami, Florida, August 26, 2012.
Downtown Miami, Florida, August 26, 2012. Miami Herald/MCT
Downtown Miami, Florida, August 26, 2012. Miami Herald/MCT