A 100-pound-plus swordfish caught near Miami, Florida.
A 100-pound-plus swordfish caught near Miami, Florida. Susan Cocking/Miami Herald/MCT
A 100-pound-plus swordfish caught near Miami, Florida. Susan Cocking/Miami Herald/MCT