Paterno estate: Penn State pays $5.76 million to family

April 20, 2012 01:13 PM