Commentary: Run on guns makes no sense

November 13, 2008 3:41 PM