President, VA secretary tout veterans’ sacrifices, pledge support

November 11, 2013 5:54 PM