Tourist tax in Miami takes tumble

October 07, 2009 3:16 PM