Sen. Clinton, do big girls cry?

November 02, 2007 7:10 PM